Video afspelen

Welkom

Welkom in de wereld van Aquaport, de plek waar je stapt in de wereld van water. Water dat zo’n belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Nederland, maar ook van levensbelang is voor onze toekomst.

Over Aquaport

Voldoende schoon, zoet water is van levensbelang voor onze toekomst. De gevolgen van de huidige klimaatcrisis worden steeds zichtbaarder. Niet alleen ver weg, ook dichterbij huis. Denk alleen al aan de overstromingen in Limburg van zomer 2023. Schoon en zoet water wordt steeds schaarser, mede door wat en hoe we eten. Er zijn veranderingen nodig in de vraag naar en de productie van voedsel wereldwijd.

Aquaport is een broedplaats waar de jeugd de cruciale rol van water leert begrijpen en waarderen. Als groots levend leerlandschap wordt Aquaport een plek van actie en bewustwording, van experimenteren en leren, waar onze kinderen en jongeren samen met experts toekomstige uitdagingen rondom water en voedsel aanpakken.

Onze missie

Nederland is hét waterland en heeft een hele sterke reputatie op het gebied van waterbeheer. Toch bestaat er geen voorziening rond water waar de jeugd op een actieve, spelende manier in aanraking komt met het belang van water voor de toekomst en de kennis en kunde die er in Nederland is.

Onze ambitie is dan ook om een Water Experience te ontwikkelen waar je op een ervarende manier in aanraking komt met de wereld om je heen en de technologieën en creativiteit die nodig zijn om te komen tot een duurzamere toekomst. Een plek waar beleven, ontdekken en leren voorop staan.

De Aquaport community

De Aquaport Community dient als ons ontwikkelplatform. Hierin blijft u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen, maakt u kennis met onze partners en kijkt u de gastcolleges terug van onze Universiteit van Aquaport! Vrij toegankelijk na uw eenmalige registratie.

Bij uw eerste bezoek aan community.aquaport.nl vragen we u om u kort te registreren. U ontvangt een bevestiging van uw registratie per mail. Bij volgende bezoeken vult u uw mailadres in en ontvangt een link in uw mailbox, die toegang geeft tot de community. Geen mail ontvangen? Check of de mail in de spambox / map ongewenste berichten terecht is gekomen.

De gastcolleges zijn exclusief voor de Universiteit van Aquaport. Hierover zijn ook afspraken met de sprekers gemaakt. De opnames van de gastcolleges zijn daarom niet vrij beschikbaar.

Universiteit van Aquaport

De Universiteit van Aquaport is ons kenniscentrum. Met het opnemen en delen van gastcolleges aan de hand van de thema’s water en voeding verspreiden we onze kennis. Kennis delen is belangrijk. In de uitzendingen van de Universiteit van Aquaport komen denkers, schrijvers, wetenschappers en kunstenaars in beeld om het grote denken te schetsen: Wat speelt er in de wereld van de huidige en toekomstige generaties en wat zouden we in het licht van de grote veranderingen anders kunnen doen?

Visiedocument

Lees in ons visiedocument hoe het idee van Aquaport is ontstaan. Hier kunt u lezen over onderwerpen als: de ambitie, de urgentie, educatieve uitgangspunten, faciliteiten & programma’s en doelgroep & locatie.
Klik hier om het visiedocument te bekijken

De locatie

De koepel in het midden staat voor de fysieke locatie van Aquaport. Hier krijgt u inzicht in hoe Aquaport eruit komt te zien. Op welke plek kan Aquaport worden gerealiseerd? Bekijk hier het gastcollege over de ontwerpstudie Aquaport van Olv Klijn, architect en founder van onze partner FABRICations. Meer weten over onze locatie? Bekijk dan de video boven het kopje 'welkom' op deze pagina.

Toekomstbouwers

Leer bij toekomstbouwers welke jongeren Aquaport jong en toekomstbestendig houden. Wat organiseren we voor jongeren? Hoe ontwikkelen we samen verder?

Partners

Maak aan boord van het partner-schip kennis met de organisaties die meedenken over Aquaport. Leer wie onze partners zijn en op welke manier zij waarde toevoegen aan Aquaport. Bent u al meedenker? Presenteer dan uw organisatie aan boord.

Inspiratie

Door de verrekijker delen we filmpjes van een aantal initiatieven die van waarde zijn voor ons denken over Aquaport. Unieke projecten uit Engeland, Armenië, Frankrijk en Duitsland die een belangrijke inspiratiebron zijn geweest voor de totstandkoming van ons Aquaport-concept.

Programma

In het programma kunt u de activiteiten, lessen en projecten vinden die op Aquaport aangeboden worden. Deze pagina wordt samen met onze community gevuld naarmate de realisatie van ons levend leerlandschap dichterbij komt.

Financiering

Het platform waar onze spaarpot op is gebouwd staat voor de financiering van Aquaport. Denk met ons mee over de financiering en krijg in de toekomst inzicht in de financiering voor de realisatie van Aquaport.

Toegang tot de community?